Kontrola elektrických rozvodů a jejich revize v bytových domech

Kontrola elektrických rozvodů a jejich revize v bytových domech

Kontrola elektrických rozvodů a jejich revize v bytových domech

V bytových domech v naší správě máme jako správce a vlastník povinnost provádět pravidelné revize elektro rozvodů ve společných prostorech.  Mezi prvními domy, které byly vybudovány v roce 1968 dochází k výměně elektrických rozvodů – z původních hliníkových za nové měděné. Původní elektroinstalace je morálně i technicky zastaralá a neodpovídá zvýšenému příkonu domácností, současným technickým normám a požadavkům na bezpečnost.

Jak je to s rozvody elektrické energie v bytech?

Tyto rozvody má udržovat v „kondici“ uživatel, případně vlastník bytu.  Tato povinnost vychází zejména ze stanov, kde se v čl. 35 uvádí, že veškeré opravy v bytě související s jeho užíváním, včetně výměn zařizovacích předmětů a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí člen – nájemce (společní členové – nájemci), není-li dále stanoveno jinak a dále je toto provázáno i se směrnicí č. 04/2019 Pravidla pro čerpání prostředků z dlouhodobé zálohy oprav a investic. V případě vlastnických bytů je povinnost udržovat elektro rozvody v kondici dána Novým občanským zákoníkem.

Jak kontrolovat rozvody v bytech?

Tato povinnost, jak jsme uvedli výše, vyplývá pro jednotlivé uživatele. Je vhodné si pozvat oprávněnou osobu – elektrikáře a provést kontrolu rozvodů v bytech, která je zpravidla zakončena revizní zprávou. Tím můžete předejít situaci, která se stala v nedávné době, a to požáru, který se naštěstí podařilo uživatelům odhalit již v prvopočátku a nedošlo k větším škodám na majetku, jak můžete sami posoudit dle fotografie. V případě potřeby se neváhejte na nás obrátit.