Ekonomické služby spojené se správou nemovitostí

Účetnictví a daně

  • vedení podvojného účetnictví
  • vypracování daňového přiznání

Ekonomicko správní činnosti

  • vedení evidence uživatelů bytových i nebytových prostor
  • vypracování předpisů služeb spojených s užíváním bytových, nebytových a společných prostor dle pokynů vlastníka  
  • kontrola úhrad  daných předpisů a zajišťování vymáhání dluhů
  • změny předpisů služeb v souvislosti se změnami vyplývajícími s užíváním jednotek
  • provádění vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí dle platných prováděcích předpisů (1x ročně)
  • provádění vyúčtování fondu údržby na jednotlivé nemovitosti
  • vedení pasportu domů, bytových a nebytových jednotek
  • smluvní zajištění dodávek služeb spojených s užíváním společných částí bytového domu (teplo, TUV, plyn, energie, výtahy, STA, odpady)