Pozvánka a podklady - shromáždění delegátů 2021

Pozvánka a podklady - shromáždění delegátů 2021

Doplněno aktualizované znění Směrnice o odměňování orgánů družstva

Ke stažení