Změna e-mailů

Změna e-mailů

Od 28.8.2023 došlo ke změně e-mailových adres zaměstnanců SBD Jeseník. 

Nové adresy jsou uvedeny u každého kontaktu v sekci Kontakty.