Zápis z ustavující schůze představenstva
Zápis z ustavující schůze představenstva