Ostatní služby

  • správa datových schránek pro SVJ
  • uzavírání smluv o správě případně nájmu bytů,  nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků dle pokynů vlastníka
  • příprava a uzavírání smluv souvisejících s provozem nemovitosti dle pokynů vlastníka
  • vyjednávání podmínek úvěru s peněžními ústavy dle pokynů vlastníka na celkové nebo dílčí opravy objektů
  • vypracování a podávání návrhů na vklady a zápisy do katastrů nemovitostí
  • uzavírání smluv na pronájem ploch na umístění reklam dle pokynů vlastníka
  • předkládání návrhů na výpověď z bytu, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků, nastanou-li důvody uvedené ve smlouvě, nebo vyplývající ze zákona
  • smluvní spolupráce při zajišťování pronájmů, podnájmů bytů, nebytových prostor, provozních jednotek, pozemků
  • smluvní konzultace ve všech činnostech kolem nemovitosti, mimo základních, které jsou součástí správy nemovitosti